Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania finansowe za 2022 r.

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) przedstawiam sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie za 2022 rok, tj.:
PDFTabele - informacja dodatkowa 2022-sig-sig.pdf (614,93KB)
PDFZestawZmianWFunduszu-2018.fr3-sig-sig.pdf (705,06KB)
PDFBilansMF-2018.fr3-sig-sig.pdf (665,46KB)
PDFINFORMACJA DODATKOWA 2022-sig-sig.pdf (602,85KB)
PDFRachunekZyskowIStrat-2016.fr3-sig-sig.pdf (745,17KB)